Politica de Qualitat

Política de Calidad y Medioambiente

En Campistó Barés, tenim l’afany d’aconseguir la major satisfacció dels nostres clients, mitjançant la prestació de serveis de Neteja viària i recollida de residus municipals urbans i transport de residus no perillosos a nivell nacional. Per això treballem diàriament per millorar per a oferir un servei de la major qualitat, sense perdre de vista el nostre compromís amb el manteniment i cura del medi ambient. Per a això, treballem amb proveïdors homologats que respectin en tot moment els nostres compromisos amb el client. A més, comptem amb tots els mitjans humans perquè els nostres empleats li ofereixin un tracte professional, pròxim i adaptat a cada necessitat.

A més, comptem amb tots els mitjans humans perquè els nostres empleats li ofereixin un tracte professional, pròxim i adaptat a cada necessitat.

A Campistó Barés volem demostrar el nostre compromís per a aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients, superant fins i tot les seves expectatives, i per això hem implantat un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi ambient, basat en les Normes Internacionals UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015.

Política de Qualitat i Medi ambient

En Campistó Barés, tenim l’afany d’aconseguir la major satisfacció dels nostres clients, mitjançant la prestació de serveis de Neteja viària i recollida de residus municipals urbans i transport de residus no perillosos a nivell nacional.

Per això treballem diàriament per millorar per a oferir un servei de la major qualitat, sense perdre de vista el nostre compromís amb el manteniment i cura del medi ambient. Per a això, treballem amb proveïdors homologats que respectin en tot moment els nostres compromisos amb el client.

A més, comptem amb tots els mitjans humans perquè els nostres empleats li ofereixin un tracte professional, pròxim i adaptat a cada necessitat.

 

En Campistó Barés volem demostrar el nostre compromís per a aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients, superant fins i tot les seves expectatives, i per això hem implantat un Sistema de Gestió Integrat de Qualitat i Medi ambient, basat en les Normes Internacionals UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015.

Sobre la base de la nostra filosofia, visió i missió, ens comprometem a:

Millora Contínua del Taller

Ens adaptem a les noves tendències del sector per als treballs que realitzem, de manera sostenible amb l’entorn.

Comprendre Necessitats Clients

Complir els requisits dels nostres clients, de les nostres parts interessades, els normatius i legals que són aplicable a la nostra labor

Complir Requisits del Client

Ens adaptem a les noves tendències del sector per als treballs que realitzem, de manera sostenible amb l’entorn.

Protegir el Medi ambient

Ens adaptem a les noves tendències del sector per als treballs que realitzem, de manera sostenible amb l’entorn.

Instruir, motivar i implicar a tot el personal

Ens adaptem a les noves tendències del sector per als treballs que realitzem, de manera sostenible amb l’entorn.